Ilustracje dla dzieci

Jesz Zdrowo – ilustracje do książki dla dzieci

Przypadki Doktora Bonifacego Trąbki – oprawa plastyczna spektaklu dla dzieci

 

Baśń o grającym imbryku – opracowanie plastyczne spektaklu